Skovbrug

Hesselagergaard har et samlet skovareal på 190 ha.

Skovbrug

Brændesalg m.v. 
Driftsleder 
Jørgen Elgaard Pedersen 
Hesselagergaardsvej 22 
5874 Hesselager
40259389/62251502
mail: j@heselagermail.dk

Tilsynsførende skovfoged
Klaus Jørgensen
30702140
mail: klausjorgensen@gmail.com

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte Hesselagergaard Gods, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om herregården og dens faciliteter.